Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký các Hiệp định vay vốn


(MOFA) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ngày 17/7/2014 tại Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã ký với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim các Hiệp định của 5 chương trình/dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới có tổng trị giá 876 triệu USD. Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Văn phòng Chính phủ,  các Phó chủ tịch WB và Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch WB trực tiếp (không ủy quyền cho đại diện khác) ký các Hiệp định với Thống đốc NHNN cho các chương trình/dự án vay vốn WB. Điều này thể hiện sự đặc biệt quan tâm của Ngài Chủ tịch trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung và việc thực hiện chương trình/dự án của WB tại Việt Nam nói riêng. 

Nguồn vốn nêu trên được sử dụng để thực hiện 5 Chương trình/Dự án bao gồm: Chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả cạnh tranh lần thứ hai (EMCC2) trị giá 250 triệu USD, Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc trị giá 250 triệu USD, Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế trị giá 106 triệu USD, Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện 3 trị giá 200 triệu USD và Chương trình Khoản vay Chính sách phát triển về Biến đổi khí hậu lần thứ ba (DPL 3) trị giá 70 triệu USD.

Tiếp theo Chương trình EMCC 1, Chương trình EMCC 2 tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cải cách theo hướng dịch chuyển từ tăng trưởng dựa trên các điều kiện tự nhiên sang tăng trưởng dựa trên năng suất và khả năng cạnh tranh, góp phần giúp Chính phủ thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015. EMCC 2 hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm: (i) ổn định kinh tế vĩ mô; (ii) tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của khu vực công; và (iii) tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện chiến lược, chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế để đạt các mục tiêu thiên niên kỷ và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình Đô thị miền phía bắc sẽ từng bước thực hiện chương trình quốc gia phát triển đô thị của Việt Nam, qua đó góp phần giảm nghèo cho các đô thị vùng miền núi phía Bắc bao gồm các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái. Chương trình cũng nhằm nâng cao năng lực về xây dựng chính sách và lập kế hoạch quy hoạch đô thị cho Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương tham gia dự án.

Nối tiếp các chương trình trước đây về chống biến đổi khí hậu và cải cách ngành điện, Chương trình Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu lần thứ 3 và Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam: (i) ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phù hợp với các hoạt động ưu tiên trong Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu của Việt Nam; và (ii) triển khai tái cơ cấu ngành điện để khuyến khích cạnh tranh hiệu quả, đầu tư kịp thời vào ngành điện nhằm đạt được mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất, đồng thời nâng cao mức sống của người dân với việc thiết lập cơ chế giá điện cho người nghèo và điện khí hóa nông thôn.       

NHNN cho biết 5 chương trình dự án nêu trên có trị giá chiếm 57% tổng vốn WB tài trợ cho Việt Nam trong tài khóa 2014 của WB (từ 1/7/2013 đến 30/6/2014). Đồng thời, trong chuyến thăm chính thức lần này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng chính thức thông báo WB tiếp tục cam kết tài trợ cho Việt Nam hơn 3,8 tỷ USD nguồn vốn IDA trong thời gian từ 2014-2017, giữ Việt Nam ở vị trí quốc gia được phân bổ nguồn vốn IDA lớn thứ 2 trong kỳ IDA 17. Điều này khẳng định sự tin tưởng của cá nhân ông Chủ tịch WB và các lãnh đạo của WB đối với hiệu quả của các chương trình/dự án WB tại Việt Nam và các thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.      

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]