Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 25 tháng 03 năm 2008
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận thành nhà Hồ

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá cho biết đã cơ bản hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận di tích Thành nhà Hồ là di sản văn hoá thế giới.

  Theo yêu cầu của UNESCO, Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ (trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin Thanh Hoá) đã xây dựng tư liệu, thư viện, hồ sơ khoa học 132 đầu sách, tạp chí nghiên cứu về Thành nhà Hồ; 18 lý lịch di tích lịch sử văn hóa và 7 quy hoạch, dự án về kinh tế - xã hội, giao thông, du lịch, khai thác khoáng sản ở huyện Vĩnh Lộc có liên quan đến di tích Thành nhà Hồ. Ngoài ra, còn có 248 bản vẽ và 1 bản đồ hiện trạng tổng thể Thành nhà Hồ; bản đồ xác định vị trí và bản đồ khoanh vùng tài sản đề cử.

  Trong thời gian tới, bộ hồ sơ khoa học của di tích Thành nhà Hồ sẽ được bổ sung hoàn chỉnh, để sớm trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

  Vào trung tuần tháng 3, Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ, có trụ sở tại tại Khu di tích Thành nhà Hồ thuộc thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.

  Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ có trách nhiệm thực hiện 6 chức năng chủ yếu gồm quản lý và phát huy giá trị khu di tích Thành nhà Hồ; bảo tồn, thực hiện việc trùng tu, tôn tạo khu di tích khi được cấp có thẩm quyền giao; quản lý, bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động lễ hội và tham quan du lịch khu di tích; nghiên cứu, khai thác và phát huy các giá trị văn hoá của di tích, lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hoá thế giới./.TTXVN)


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs