NÓI CHUYỆN VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nhận lời mời của Trung tâm Giáo dục Quận Lago, Thủ đô Brasilia, ngày 30/4/2008, ông Vũ Thanh Nam, Tham tán Đại sứ quán đã nói chuyện về chiến tranh Việt Nam cho hơn 100 giáo viên và học sinh của Trung tâm. Mở đầu buổi nói chuyện, ông Nam nhấn mạnh việc tổ chức buổi nói chuyện vào ngày 30/4/2008 thật là điều có ý nghĩa  vì đúng vào hồi 11.30 h ngày này 33 năm trước, chiếc xe tăng đầu tiên của lựa lượng vũ trang giải phóng đã lao vào cổng sắt của Dinh Tổng thống chính quyền miền Nam Việt Nam, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam , mở ra một thời ký mới của dân tộc Việt Nam : Thời kỳ độc lập, tự do, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo ông Nam đã điểm lại quá trình lịch sử của Việt Nam từ khi dựng nước đến nay trong đó đặc biệt nêu rõ thời kỳ từ 1945 – 1975.  Buổi  nói chuyện kèm theo các hình ảnh chiếu minh hoạ sinh động đã làm cho người nghe hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh Việt Nam, nhất là về sự đống tâm  nhất trí của toàn quân và dân Viêt Nam vượt mọi khó khăn, gian khổ để  đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sau buổi nói chuyện, ông Nam đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến cuộc chiến tranh của Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia của lực lượng sinh viên, học sinh trong cuộc chiến tranh này./.

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: [email protected]