ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRA-XIN TỔ CHỨC TANG LỄ NGUYÊN THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin đã tổ chức lễ viếng và ký sổ tang nguyên Thủ tướng Võ văn Kiệt trong hai ngày 15 và 16/6/2008. Mở đầu lễ viếng, Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh đã phát biểu nêu bật những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ nhấn mạnh với tất cả với tất cả tấm tấm lòng thương tiếc vô hạn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán nguyện cùng nhau phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan đại diện, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.


Đại diện chính phủ và Bộ Ngoại giao Bra-xin cùng nhiều vị Đại sứ, Đại biện lâm thời trong Đoàn Ngoại giao đã đến viếng và ký sổ tang với nội dung chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta về việc nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần và ca ngợi những đóng góp của nguyên Thủ tướng đối với những thành tựu mà nhân dân ta đạt được trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc đổi mới hiện nay./.

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: [email protected]