Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


    Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Cô-xta Ri-ca sẽ thăm chính thức Việt Nam

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    (MOFA 24/10/2013) - Từ ngày 26-28/10/2013, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Cô-xta Ri-ca Hô-xê Ên-ri-kê Ca-xti-giô Ba-ran-tê (Jose Enrique Castillo Barante) sẽ thăm chính thức Việt Nam./

    Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs