Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 17 tháng 02 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Việt Nam đóng góp tích cực gắn kết hệ thống LHQ

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  VNA 05/02/2010 - Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ các báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và đóng góp tích cực trong quá trình thảo luận tới đây.

  Ngày 4/2, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 họp phiên không chính thức thảo luận vấn đề “Tăng cường gắn kết hệ thống Liên hợp quốc”, tiếp tục nội dung thảo luận từ khóa 63.

  Tại phiên họp, nhiều đại biểu đề cập tới Hội nghị về chương trình thí điểm “Một Liên hợp quốc” sẽ họp tháng 6/2010 tại Hà Nội và coi đây là một dấu mốc quan trọng.

  Các đại biểu hy vọng Hội nghị sẽ thành công, đóng góp vào tiến trình cải tổ Liên hợp quốc nói chung và triển khai việc tăng cường gắn kết hệ thống Liên hợp quốc nói riêng.

  Đại sứ cũng nhấn mạnh sự cần thiết kết hợp những đề xuất do hai Đồng Chủ tịch Nhóm Công tác về gắn kết hệ thống nêu ra tại khóa 63 với những khuyến nghị do Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu trong hai báo cáo, coi đó là cơ sở để xác định hướng đi tới đây trong vấn đề quan trọng này.

  Để đạt kết quả đồng thuận cụ thể, Đại sứ cho rằng việc thảo luận đòi hỏi sự minh bạch, cởi mở, tương tác, nhiệt tình và cần được tiến hành theo cách tiếp cận tổng thể, trên tinh thần xây dựng, hướng tới phía trước.

  Đại sứ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ trương hình thành một cơ cấu tổng hợp thống nhất để thực hiện sứ mệnh về vấn đề giới do bốn cơ quan Liên hợp quốc tiến hành hiện nay.

  Nêu rõ quyết tâm của Việt Nam tích cực tham gia thảo luận tất cả các nội dung liên quan tới tăng cường gắn kết hệ thống Liên hợp quốc, đóng góp vào nỗ lực chung của các nước thành viên nhằm đạt đồng thuận trong vấn đề này, Đại sứ Bùi Thế Giang cũng cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để Hội nghị tại Hà Nội tháng 6/2010 tới đây đạt kết quả tốt đẹp./.


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs