Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 17 tháng 02 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Các đại sứ cần quan tâm đối ngoại kinh tế, văn hóa

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  VNA 07/02/2010 - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm phải đặc biệt quan tâm đến đối ngoại kinh tế và đối ngoại văn hóa.

    
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các Đại sứ và Tổng lãnh sự. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)

  Gặp mặt thân mật các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam mới được bổ nhiệm, sáng 7/2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh việc được bổ nhiệm này là niềm vinh dự lớn và nhiệm vụ rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

  Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, Tổng Bí thư lưu ý các đại sứ nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.

  Bên cạnh đó, các đại sứ cần chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.

  Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

  Tổng Bí thư cũng đề nghị trong nhiệm kỳ công tác, các đại sứ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt, đoàn kết và quan hệ tốt với nước sở tại; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến đối ngoại kinh tế và đối ngoại văn hóa; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với kiều bào ở nước ngoài. Bên cạnh đó các đại sứ cần chú ý quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam để xứng đáng là đại diện cho nước Việt Nam tại nước ngoài.

  Tại buổi tiếp, nhiều Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho; đồng thời xin hứa với Tổng Bí thư sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs