Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ sáu, ngày 09 tháng 09 năm 2011
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  VNA 21/07/2011 - Hôm nay, 21/7, Quốc hội khóa XIII đã chính thức bắt đầu kỳ họp thứ nhất với trọng tâm là xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự cấp cao.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp dự kiến kéo dài 14,5 ngày này.

  Tại đây, Quốc hội dành nhiều thời gian cho việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

  Cụ thể, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước.

  Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

  Về công tác xây dựng pháp luật, điểm đáng chú ý là Quốc hội sẽ bắt đầu các bước xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

  Ngoài ra, trong chương trình của kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2011; xem xét và thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011...

  Cũng trong phiên khai mạc kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành ngày 22/5 vừa qua.

  Theo đó, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có 313 đại biểu lần đầu tiên trúng cử, chiếm 62,6%. Chất lượng đại biểu tốt, có kiến thức và kinh nghiệm./.


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs