Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 01 tháng 05 năm 2012
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Tin từ Đại sứ quán

  01-01-1999 ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRA-XIN TỔ CHỨC TANG LỄ NGUYÊN THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
  01-01-1999 ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THĂM BRA-XIN
  01-01-1999 Đại sứ Dương Nguyên Tường trình Quốc thư
  01-01-1999 Hội nghị lần thứ 34 Uỷ ban di sản thế giới của UNESCO
  01-01-1999 TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ BÔLIVIA
  01-01-1999 Đại sứ Dương Nguyên Tường làm việc tại Goiânia
  01-01-1999 HỘI NGHỊ SỸ BRAXIN- VIỆT NAM GẶP MẶT THÂN MẬT
  01-01-1999 ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DỰ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN BRAXIN
  01-01-1999 Hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN tại Bra-xin
  01-01-1999 THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI BRA-XIN
  01-01-1999 Đại sứ Dương Nguyên Tường thăm và làm việc tại bang Rio Grande Do Sul
  01-01-1999 Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi
  01-01-1999 Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh và thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Braxin
  01-01-1999 ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM DO PHÓ CHỦ TỊCH HUỲNH NGỌC SƠN LÀM TRƯỞNG ĐOÀN THĂM LÀM VIỆC BRAXIN
  01-01-1999 ĐẠI SỨ CHÀO TẠM BIỆT CHỦ TỊCH ĐẢNG CỘNG SẢN BRAZIL
  01-01-1999 Triển vọng quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Bra - xin
  01-01-1999 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ASEAN TẠI BRAXIN
  01-01-1999 KẾT THÚC THÚC TỐT ĐẸP PHIÊN HỌP THỨ NHẤT UỶ BAN HỖN HỢP VIỆT NAM - BRAXIN
  01-01-1999 HỘI THẢO "CƠ HỘI THƯƠNG MẠI , ĐẦU TƯ VIỆT NAM - PARANA"
  01-01-1999 TRIỂN VỌNG TỐT ĐẸP QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – BRAXIN

  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs