Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 01 tháng 05 năm 2012
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Hợp tác bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bra xin

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Nhận lời mời của Bộ An sinh xã hội BraZil, đoàn cán bộ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc  Nguyễn Thành Xuyên dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Brazil từ ngày 22 - 29/9/2007.
  Trong thời gian làm việc tại Brazil, Đoàn đã đến chào xã giao  ông Ricardo Berzoini, nguyên Bộ trưởng Bộ An sinh Xã hội, nay là Chủ tịch Đảng Những người Lao động, đảng thiên tả chủ chốt trong liên minh cầm quyền ở Brazil; tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ An sinh xã hội Luiz Marrinho, làm việc với Dr Carlos Eduardo Gabas Thứ trưởng Bộ An sinh Xã hôi cùng nhiều quan chức cao cấp của Bộ An sinh Xã hôi, Bộ Lao động và Việc làm,  Bộ Y tế ; và thăm một số cơ sở an sinh xã hội, trung tâm công nghệ thông tin ở Sao Paulo và Rio de Janeiro. Đại sứ nước ta tại Brazil Nguyễn Thạc Dĩnh đã tham dự các hột động của đoàn.
  Trong các cuộc trao đổi, hai bên đã thông báo cho nhau về chính sách bảo hiểm xã hội của mỗi nước và những kinh nghiệm trong lĩnh vực này đặc biệt là bảo hiểm cho nông dân, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Hai bên thấy rằng tuy việc thực hiện chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội mỗi nước có những đặc điểm khác nhau,  nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác. Trên tinh thần đó, kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ nêu những phương hướng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs