Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 31 tháng 05 năm 2011
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Bản đồ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Thủ đô : Hà Nội

  Diện tích đất liền : 331.051,4km2

  Dân số: 85789573

  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs