Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Ngoại giao kinh tế

  30-06-2007 Công tác ngoại vụ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của đất nước
  30-06-2007 Trái ngọt của 20 năm đổi mới
  30-06-2007 Năm 2007 - Ngoại giao phục vụ kinh tế
  29-06-2007 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư
  29-06-2007 Khoản tín dụng mới 309 triệu USD dành cho Việt Nam
  29-06-2007 Xuất khẩu cà phê đạt mức kỷ lục
  29-06-2007 Việt Nam là địa điểm đầu tư quan trọng với các công ty Mỹ
  29-06-2007 Credit Suisse dự báo GDP của Việt Nam tăng 9% trong năm nay
  29-06-2007 GDP 6 tháng tăng cao nhất so với cùng kỳ 2 năm qua
  29-06-2007 Xuất khẩu 6 tháng đầu năm-tín hiệu đáng mừng
  29-06-2007 Phó Thủ tướng: Cứ 10 năm, thế giới sẽ thấy một Việt Nam mới
  22-06-2007 Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư Thành phố Cần Thơ
  22-06-2007 Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư tỉnh Hưng Yên
  22-06-2007 Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
  22-06-2007 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (giai đoạn 2005-2010) tỉnh Bắc Ninh
  22-06-2007 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (giai đoạn 2005-2010) tỉnh Quảng Trị
  22-06-2007 Một số dự án kêu gọi đầu tư tại Đà Nẵng
  21-06-2007 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (giai đoạn 2005-2010) tỉnh Nghệ An
  21-06-2007 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Hà Nội
  25-05-2007 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu tại Hội nghị "Tương lai châu Á" lần thứ 13
  30-01-2007 Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ

  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs