Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 21 tháng 12 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Ngành công thương phải ngăn suy giảm kinh tế

  • Send this page to somebody
  • Print this page


   
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ năm nay Việt Nam chịu tác động trực tiếp cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, ngành công thương phải cố gắng ngăn chặn suy giảm kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng toàn diện nền kinh tế.
   
  Sáng 18/3, làm việc với Bộ Công Thương tại Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc bộ này nắm giữ và điều hành rất nhiều ngành nghề quan trọng có vai trò then chốt trong sản xuất, phát triển, lưu thông phân phối, tiêu dùng, quản lý thị trường, xuất nhập khẩu, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
   
  Ngoài bộ máy quản lý, Bộ Công Thương còn có 16 tập đoàn và tổng công ty nhà nước, được giao trọng trách hoạch định và thực thi nhiều đề án quan trọng có tính chất chiến lược và lâu dài của cả nước...
   
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích nổi bật của ngành công thương trong thời gian qua, nhất là từ sau khi hợp nhất tháng 7/2007 đến nay, góp phần vào việc ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Với vị trí đặc biệt quan trọng, tạo ra hơn 60% GDP của cả nước, trong thời gian qua, ngành công thương đã khắc phục khó khăn, đạt tốc độ tăng trưởng cao về phát triển công nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 ước đạt 663,7 nghìn tỉ đồng, gấp gần 1,6 lần so với năm 2005, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 63 tỉ USD, gấp gần hai lần năm 2005.
   
  Mạng lưới phân phối hàng hóa, đặc biệt là các hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh đã được quan tâm và góp phần tích cực trong việc đảm bảo cân đối vĩ mô, bình ổn giá trường, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác hội nhập quốc tế cũng có nhiều khởi sắc góp phần vào việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
   
  Tổng Bí thư gợi ý, Bộ Công thương cần phải suy nghĩ rất cụ thể và sâu sắc để xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả những đề án có tính chiến lược về các ngành mũi nhọn, đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi ngày càng lớn của đất nước hiện nay cũng như yêu cầu phát triển mai sau.
   
  Bộ phải có sự hợp tác chặt chẽ, liên kết rộng rãi và phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong nước và các nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế để hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
   
  Về công tác cán bộ, Bộ phải chăm lo xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ vừa có hiểu biết rộng, vừa chuyên sâu về các lĩnh vực mà Bộ đang đảm đương để đáp ứng những yêu cầu trước mắt và những đòi hỏi lâu dài.
   
  Tổng Bí thư đã ghi nhận các kiến nghị của ngành Công thương, nhất là các tập đoàn và tổng công ty, và giao Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành chức năng tham mưu cho Trung ương xem xét, giải quyết./.
   
  (TTXVN/Vietnam+)


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs