Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ sáu, ngày 22 tháng 08 năm 2014
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Đại sứ quán Việt Nam tại Brasil

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Địa chỉ:            SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul 
  Brasília/DF CEP: 71625-100

                          BRASIL

  Giờ làm việc:   Thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ của Brasil và Việt Nam

                         Sáng: 9.00 - 12.00

                         Chiều: 14.00 - 17.30

  Điện thoại:      (00 55 61) 3364 5876 / 3364 0675

  Fax:                (00 55 61) 3364 5836

  E-mail:            [email protected]

   

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  1.      NGUYỄN VĂN KIỀN            Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  Tel: (00 55 61) 3248 7268;     email: [email protected]ufo.org.vn

  2.      PHẠM BÁ UÔNG                 Tham tán Thương mại (Cơ quan tại São Paulo)

  Tel: (00 55 11) 3276 6776 ;     email: [email protected]

  3.     NGHIÊM QUỐC HUY           Tuỳ viên Quốc phòng

  Tel: (00 55 61) 3254 7957;     email: [email protected]

  4.    THẠCH NGC ĐÔNG             Bí thư thứ ba   

  Tel: (00 55 61) 3254 7957;     email:[email protected]

  5.      NGUYỄN KHÁNH HNG      Phó Tuỳ viên Quốc phòng    

  Tel: (00 55 61) 3364 0675;     email: [email protected]

  6.      NGUYỄN THỊ HẢI YẾN       Bí thư thứ ba

  Tel: (00 55 61) 3364 0675;     email: [email protected]ofahcm.gov.vn

  7.      TRẦN KHANG NINH            Bí thư thứ ba

  Tel: (00 55 61) 3364 5876;     email: [email protected]

  8.      LÊ TÙNG SƠN                     Tuỳ viên

              Tel: (00 55 61) 3364 5876;     email: [email protected]

  9.      PHẠM QUỐC VIỆT              Tuỳ viên Thương mại (Cơ quan tại São Paulo)

              Tel: (00 55 11) 3276 6776;     email: [email protected]

  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs