Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 28 tháng 09 năm 2016
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Đại sứ quán Việt Nam tại Brasil

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  1.Địa chỉ:            1. Trụ sở Đại sứ quán:SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, Brasília/DF CEP:71625-100, BRASIL.
  Tel: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675;  Fax: + 55 61 3364 5836
  E-mail:    [email protected]
  2. Bộ phận Thương vụ:Phòng 91;  số 675, Paulo Orozimbo, Aclimação, São Paulo.
  Mã bưu điện: 01 535 001, Website :
  Tel/Fax : (5511) 32766776. Email : [email protected] ;
  3. Phòng Tùy viên Quốc phòng:SHIS QI 13 Conj 12 Casa 16, Lago Sul,
  Brasilia/DF CEP: 71635 – 120,
  Tel: +55 61. 3254-7957;  Fax: +55 61. 3797-6422
  Email:  [email protected]
  Giờ làm việc:   Thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ của Brasil và Việt Nam
                         Sáng: 9.00 - 12.00
                         Chiều: 14.00 - 17.30
  Bộ phận Lãnh sự:         Thời gian tiếp khách: 9h - 12h, từ thứ Hai đến thứ Năm
                                     Email: [email protected]
   DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
  1.  NGUYỄN VĂN KIỀN  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
  2.  LÊ HỒNG QUANG  Tham tán Thương mại
  3.  NGUYỄN THÁI DƯƠNG  Tuỳ viên Quốc phòng
  4.  NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Bí thư thứ ba
  5.  THẠCH NGọC ĐÔNG  Bí thư thứ ba  
  6.  PHẠM VĂN PHƯƠNG  Phó Tuỳ viên Quốc phòng   
  7.  LÊ TÙNG SƠN   Tuỳ viêN     
  8.  NÔNG ĐÀM TUẤN LINH Tùy viên
  9.  PHẠM QUỐC VIỆT  Tuỳ viên Thương mại


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs