Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Kenia Serrano Puig
(Ảnh: Vietnam +)


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng đón tiếp Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch cảm ơn sự ủng hộ vô tư, đoàn kết chặt chẽ, tình cảm sâu đậm mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quan hệ Việt Nam-Cuba tiếp tục được tăng cường và phát triển, thể hiện tình cảm, lập trường cách mạng kiên định, thủy chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Cuba đang bước vào thời kỳ phát triển mới, bên cạnh việc ủng hộ về chính trị, hai nước cần quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trong các ngành, các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Vui mừng được biết Cuba vừa thông qua Dự thảo Luật đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, giữa hai Hội hữu nghị, góp phần làm cầu nối nhân dân hai nước và hướng tới tăng cường hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Hai cơ quan cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị quốc tế, tận dụng sức mạnh của phong trào quốc tế đoàn kết ủng hộ, hợp tác với Cuba và Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Kenia Serrano Puig trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp; cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Cuba, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Kenia Serrano Puig cho rằng những kinh nghiệm đổi mới đất nước, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam rất bổ ích đối với Cuba, đặc biệt trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận về kinh tế.

Bà Kenia Serrano Puig nhấn mạnh sắp tới hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm trọng thể hai sự kiện lớn là 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 53 năm Chiến thắng Hiron.

Đây là thành quả cách mạng quan trọng mà nhân dân hai nước cần gìn giữ, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba./.