Thứ hai, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
  Trang chủ »  

Thông tin cơ bản về các nước, khu vực và quan hệ với Việt Nam

  • Send this page to somebody
  • Print this page

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 170 nước thuộc tất cả các châu lục và lần đầu tiên trong lịch sử có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Tại thư mục này, bạn có thể tra cứu các thông tin cơ bản về những nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam  và tóm tắt quan hệ của các nước và khu vực  với Việt Nam cùng các tin liên quan.

(Hiện trang Web vẫn đang trong quá trình cập nhật nên còn một số nước chưa có thông tin!)

Tạo bởi admin
Cập nhật 26-06-2007

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]