Thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2008 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Việt Nam trở thành thành viên chính thức Trung tâm phát triển OECD

Ngày 18/3, tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) ở Pa-ri diễn ra lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Phát triển OECD.

Đại sứ nước ta tại Pháp Lê Kinh Tài và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao Trần Tuấn Anh đại diện cho Việt Nam tham dự lễ kết nạp.

Trung tâm Phát triển OECD được thành lập năm 1962 với mục đích tạo một diễn đàn đối thoại giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển nhằm tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác. Được coi là một nước có nền kinh tế mới nổi đầy tiềm năng, Việt Nam, cùng Ai Cập và I-xra-en, được chính thức kết nạp vào dịp này, đưa tổng số các nước không phải là thành viên OECD trong Trung tâm lên 9 nước, tạo điều kiện thuận lợi để làm sâu sắc và đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển với mô hình hợp tác Bắc - Nam, đóng góp có hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước này.

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức Trung tâm Phát triển OECD cho thấy uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam đang ngày càng tăng, đồng thời là một bước phát triển tích cực mới trong chính sách chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta./. (Báo Điện tử  DCS)

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]