Xây dựng ngôi nhà chung của LHQ tại Việt Nam

VNA 10/09/2009 - Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép các tổ chức Liên hợp quốc đầu tư, cải tạo, mở rộng khu nhà 2E Vạn Phúc (số 304 Kim Mã, Hà Nội) thành một Ngôi nhà chung tại Việt Nam. Khu nhà này hiện thuộc quyền quản lý của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đồng ý phương án đóng góp tài chính của Chính phủ Việt Nam dưới hình thức miễn tiền thuê nhà cho các tổ chức Liên hợp quốc chưa được miễn với diện tích khoảng 2.000m2, trong vòng 10 năm kể từ thời điểm các tổ chức Liên hợp quốc chuyển vào Ngôi nhà chung.

Ngoài ra, Thủ tướng còn miễn tiền thuê đất cho khu đất tại địa chỉ số 304 phố Kim Mã (diện tích khoảng 5.500m2) trong thời gian 11 năm kể từ ngày Bộ Ngoại giao chính thức bàn giao khu nhà đất trên cho phía Liên hợp quốc. Thời gian để các tổ chức Liên hợp quốc cải tạo khu nhà trên dự kiến 1 năm.

Sau thời hạn 11 năm nêu trên, Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc miễn tiền thuê đất cho những năm tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để sớm cấp phép cho việc cải tạo và mở rộng khu nhà 304 Kim Mã thành Ngôi nhà chung Liên hợp quốc, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ Ngoại giao cùng các Bộ, ngành liên quan khác phối hợp và hỗ trợ phía Liên hợp quốc trong quá trình xây dựng Ngôi nhà chung từ các khâu thủ tục hành chính đến thiết kế cụ thể của tòa nhà./.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]