Thư tư, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét


(MOFA - 6/2/2014) - Nhân dịp Bà Xi-rin Xa-min Cha-đu-ri (Shirin Sharmin Chaudhury) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét, ngày 6/2/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng./.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]