Thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2008 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh tổ chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế tại Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa khẳng định việc một tổ chức của Anh hoãn Diễn đàn đầu tư Việt Nam dự kiến tổ chức trong tháng 3/2008 tại Hà Nội chỉ là do chưa đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Ngày 20/3/2008, trong công thư gửi Tổng Giám đốc Euromoney Conferences Tony Shale, Văn phòng Chính phủ nêu rõ thông báo của tổ chức này đăng trên một số phương tiện thông tin đại chúng về hoãn tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ 3 với lý do "theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam do có những quan ngại về nền kinh tế vĩ mô và vi mô" là hoàn toàn không có cơ sở.

Văn phòng Chính phủ khẳng định không có bất kỳ cơ quan hay quan chức nào của Chính phủ Việt Nam yêu cầu Euromoney hoãn tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 11 - 12/3/2008.

Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, việc tổ chức các hội thảo quốc tế dưới mọi hình thức tại Việt Nam, trước hết phải có đối tác của Việt Nam tham gia và sau đó, phải được các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam chấp thuận.

Song, đến nay, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ 3 của Euromoney vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu trên.

Văn phòng Chính phủ khuyến nghị Euromoney rút kinh nghiệm để tiến hành các công việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam trong tương lai phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế tại Việt Nam, nhưng việc tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành", Văn phòng Chính phủ cho biết.(Website CP)

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]